Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Služba/výkonCena
Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání a výstupní prohlídka – při ukončení pracovního poměru
500,-
Periodická zdravotní prohlídka (obvykle v intervalu 1-5 let dle rizikovosti zaměstnání a předepsaných lhůt)
500,-
Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz
400,-
Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu (na další skupiny)
300,-
Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona (nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65,68 let a dále každé 2 roky)
300,-
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny při onemocněních, úrazech, bolestné
300,-
Vyšetření pro výkon určitých povolání (potvrzení profesního průkazu práce ve výškách, svářečů, jeřábníci, elektrikáři, vazači, řidiči z povolání atd. )
400,-
Vystavení zdravotního průkazu
200,-
Vyšetření výkonnostního sportovce včetně EKG
700,-
Vyšetření na zbrojní průkaz (interval prodlužování na 5 let)
400,-
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů
200,-
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení)
400,-
Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratoře
400,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojištění
500,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní péči (expres do 5 prac. dní)
200,- (300,-)
Jednoduchý administrativní úkon, vystaveni duplikátu tiskopisu
100,-
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování
200,-
Kopie části zdravotnické dokumentace – na žádost pacienta
5,-/ A4
Copyright © 2019 MUDr. Petra Bílková
Vytvořil Košíček&Kulhánek