Služby

Naše ordinace nabízí:

 • Diagnostiku a terapii akutních onemocnění
 • Komplexní péči o pacienty s chronickým onemocněním
  (arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obezita, nekomplikovaný diabetes mellitus 2.typu, onemocnění štítné žlázy, chronická žilní insuficience, bolestivé stavy, deprese a poruchy spánku)
 • Zajištění kompletního předoperačního vyšetření
 • Pravidelné preventivní prohlídky
  jejichž součástí je preventivní vyšetření zaměřené na záchyt rakoviny prostaty, prsu a tlustého střeva
 • Prevence civilizačních chorob
  cukrovka, obezita
 • Sledování a úprava terapie pacientů užívající léky na ředění krve
 • Komplexní přístup k léčbě bolesti
 • Ošetřování bércových vředů a jiných povrchových ran vlhkou metodou, odstranění stehů
 • Odběry krve, moči a bakteriologických výtěrů
 • Pravidelné očkování a doporučená nepovinná očkování pro dospělé
 • Péči o pacienty v domácím prostředí na základě indikace lékaře

Vyšetření prováděná přímo v ordinaci:

 • EKG vyšetření
  součástí každého interního vyšetření a má spolu s anamnézou a klinickým obrazem rozhodující význam pro stanovení diagnosy
 • CRP
  rozlišení virového a bakteriálního zánětu, racionalizace antibiotické terapie
 • INR
  měření srážlivosti krve
 • Měření glykémie
  hladina glukózy v krvi
 • Orientační vyšetření moči
 • TOKS
  test na okultní (skryté) krvácení do stolice, slouží k záchytu nemocí tlustého střeva (nádor, polyp)
 • Pulzní oxymetrie
  neinvazivní metoda pro měření množství kyslíkunavázaného na hemoglobin v krvi
 • Tlakový Holter
  24hodinová monitorace krevního tlaku – připravujeme

Standardní prohlídky k vyplnění různých tiskopisů

 • Žádosti o lázeňskou léčbu
 • Potvrzení na řidičský průkaz a jeho prodloužení po 65 letech věku (65, 68 let a dále každé 2 roky)
 • Potvrzení zbrojního průkazu
 • Vystavení potravinářského průkazu
 • Potvrzení přihlášek ke studiu
 • Potvrzení výkonnostního sportovce
 • Jiné
 • Pro účely státní správy sociálního zabezpečení (důchody, bezmocnosti, mimořádné výhody )
Úkony nehrazené pojišťovnou jsou zpoplatněny podle ceníku
Příslušné formuláře jsou připraveny v sekci ke stažení
Vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídky pro firmy

Ošetření nepojištěných osob za přímou úhradu
Copyright © 2019 MUDr. Petra Bílková
Vytvořil Košíček&Kulhánek